Ber
lin
16.11

Berlin kocht in den Herbst

6 Teilnehmer
Berlin
1 Gang
Bre
men
16.11

Bremen kocht in den Herbst

4 Teilnehmer
Bremen
1 Gang
Düssel
dorf
16.11

Düsseldorf kocht in den Herbst

4 Teilnehmer
Düsseldorf
1 Gang
Frank
furt
16.11

Frankfurt kocht in den Herbst

3 Teilnehmer
Frankfurt
1 Gang
Frei
burg
16.11

Freiburg kocht in den Herbst

1 Teilnehmer
Freiburg
1 Gang
Ham
burg
16.11

Hamburg kocht in den Herbst

4 Teilnehmer
Hamburg
1 Gang
Hanno
ver
16.11

Hannover kocht in den Herbst

3 Teilnehmer
Hannover
1 Gang
Karls
ruhe
16.11

Karlsruhe kocht in den Herbst

3 Teilnehmer
Karlsruhe
1 Gang
Köln
16.11

Köln kocht in den Herbst

1 Teilnehmer
Köln
1 Gang
Mün
chen
16.11

München kocht in den Herbst

5 Teilnehmer
München
1 Gang
Stutt
gart
16.11

Stuttgart kocht in den Herbst

12 Teilnehmer
Stuttgart
1 Gang

RICH
16.11

Zürich kocht in den Herbst

1 Teilnehmer
Zürich
1 Gang

Was bisher bei Cookasa los war